უსაფრთხო თემი

პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება აჭარის რეგიონში
ოქტომბერი 25, 2013 პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება აჭარის რეგიონში
პროექტი „საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება აჭარის რეგიონში“ განხორციელდა ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“ დაEASST-ის მიერ აჭარის რეგიონში, შუახევსა და ხულოში.
ვრცლად
პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების განათლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის
სექტემბერი 20, 2013 პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების განათლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის
2013 წელს ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ განახორციელა პროექტი „საგზაო უსაფრთხოების განათლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის“.
ვრცლად
პროექტი - თბილისში საგზაო უსაფრთხოების მოედნების მშენებლობა
მაისი 22, 2012 პროექტი - თბილისში საგზაო უსაფრთხოების მოედნების მშენებლობა

2012 წელს, საგზაო უსაფრთხოების მოედნები მოეწყო თბილისის პირველ ექსპერიმენტალურ სკოლასა და 171-ე საბავშვო ბაღში. მოედნები რეალურ საგზაო სიტუაციას ასახავს; მოედნებზე განთავსებულია შუქნიშნები,

ვრცლად
პროექტი - საგზაო რისკების აღკვეთა თბილისის სკოლის მოსწავლეებში
ოქტომბერი 20, 2011 პროექტი - საგზაო რისკების აღკვეთა თბილისის სკოლის მოსწავლეებში
2011 წელს, ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ განახორციელა პროექტი „საგზაო რისკების აღკვეთა თბილისის სკოლის მოსწავლეებში“ ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით.
ვრცლად
პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება  კახეთის რეგიონში
იანვარი 11, პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება კახეთის რეგიონში
პროექტის „საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება კახეთის რეგიონში“ ფარგლებში, ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“ და საქართველოს რეგიონული განვითარების და
ვრცლად
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.