პროექტი - საგზაო რისკების აღკვეთა თბილისის სკოლის მოსწავლეებში

2011 წელს, ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ განახორციელა პროექტი „საგზაო რისკების აღკვეთა თბილისის სკოლის მოსწავლეებში“ ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში, თბილისის ოცამდე სკოლის ბავშვს ჩაუტარდა საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილები; მათ დაურიგდათ ღამის სანათი რეფლექტორები, საგანმანათლებლო წიგნები საგზაო უსაფრთხოების თემატიკაზე და სხვა აქსესუარები. პროექტის პარტნიორები იყვნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და თბილისის მერია.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.