პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების განათლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის

2013 წელს ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ განახორციელა პროექტი „საგზაო უსაფრთხოების განათლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის“. პროექტი პასუხობდა განათლების ეროვნული გეგმის მიზნებს და მიზნად ისახავდა საგზაო უსაფრთხოების შესახებ განათლების ამაღლებას ბავშვებში, რათა შემცირებულიყო ბავშვებში საგზაო შემთხვევების რიცხვი, ძირითადად კი, პროექტი მიმართული იყო საქართველოშ დევნილი ბავშვებისკენ. პროექტმა მოიცვა 25-მდე სკოლის დაახლოებით 3000 ბავშვი 8 ქალაქში. ბავშვებმა შეისწავლეს საგზაო წესები, ძირითადი კანონები, ასევე დაურიგდათ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ წიგნები. პროექტს მხარს უჭერდა საქართველოში შვეიცარიის საელჩო, BP საქარველო და EASST

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.