პროექტი - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება აჭარის რეგიონში

პროექტი „საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება აჭარის რეგიონში“ განხორციელდა ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“ და  EASST-ის მიერ აჭარის რეგიონში, შუახევსა და ხულოში. პროექტის მიზანი იყო ადგილობრივი ხელისუფლების, პოლიციის და საგანმანათლებლო ინსტიტუტების ჩართვა საგზაო მოძრაობის გაუმჯობესების პროცესში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საგზაო უსაფრთხოების ტრენინგები, მოსწავლეებს და ადგილობრივ მოსახლეობას დაურიგდა სახელმძღვანელოები, რეფლექტორები და სხვა საინფორმაციო მასალები. ასევე, ჩატარდა ხილვადობის სპეციალური აქცია. პროექტი განხორციელდა აჭარისწყალი საქართველოს დახმარებით.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.