On Children’s Day The Presentation Of Children’s Web Page Www.Kids.Police.Ge Was Held

 • First Channel
  First Channel
 • Rustavi 2
  Rustavi 2
 • Imedi
  Imedi
 • Maestro
  Maestro
 • TV9
  TV9
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.