5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, ვატო სურგულაძე

  • 5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, ვატო სურგულაძე
    5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, ვატო სურგულაძე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.