‎"ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, შევიკრათ ღვედი და ვიმგზავროთ უსაფრთხოდ"

  • ‎
    ‎"ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, შევიკრათ ღვედი და ვიმგზავროთ უსაფრთხოდ"
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.