სოციალური ვიდეო რგოლი "ითამაშე შენი როლი"

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.