"ერთად გავხადოთ გზები უსაფრთხო"

 • იმედი-
  იმედი- "იარე უსაფრთხოდ"
 • რეალ თვ - უსაფრთხო მოძრაობა
  რეალ თვ - უსაფრთხო მოძრაობა
 • 1 არხი - საგზაო უსაფრთხოება
  1 არხი - საგზაო უსაფრთხოება
 • გადაცემა პატრული - საგზაო უსაფრთხოების დღე
  გადაცემა პატრული - საგზაო უსაფრთხოების დღე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.