"ერთად გავხადოთ გზები უსაფრთხო"

  • "გავხადოთ გზები უსაფრთხო"
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.