ხშირად დასმული კითხვებს ღვედებთან დაკავშირებით პასუხობს მევლუდ მელაძე

  • ხშირად დასმული კითხვებს ღვედებთან დაკავშირებით პასუხობს მევლუდ მელაძე
    ხშირად დასმული კითხვებს ღვედებთან დაკავშირებით პასუხობს მევლუდ მელაძე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.