5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, პასუხობს მიხეილ წულუკიძე

  • 5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, პასუხობს მიხეილ წულუკიძე
    5 შეკითხვა უსაფრთხოების ღვედზე, პასუხობს მიხეილ წულუკიძე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.