კლიპი - "ჩვენ ვზრუნავთ ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე, თქვენ ? "

  • ჩვენ ვზრუნავთ ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე, თქვენ ?
    ჩვენ ვზრუნავთ ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე, თქვენ ?
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.