საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედი საგზაო უსაფრთხოების კამპანიაში ჩაერთვნენ

  • საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედი საგზაო უსაფრთხოების კამპანიაში ჩაერთვნენ
    საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედი საგზაო უსაფრთხოების კამპანიაში ჩაერთვნენ
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.