პ.ს. სიუჟეტი : საგზაო უსაფრთხოებაზე

  • პ.ს. სიუჟეტი : საგზაო უსაფრთხოებაზე
    პ.ს. სიუჟეტი : საგზაო უსაფრთხოებაზე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.