მე-11 კლასის მოსწავლეები საგზაო უსაფრთხოების წესებს შეისწავლიან

  • მე-11 კლასის მოსწავლეები საგზაო უსაფრთხოების წესებს შეისწავლიან
    მე-11 კლასის მოსწავლეები საგზაო უსაფრთხოების წესებს შეისწავლიან
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.