"მოამბე" : ღვედი უსაფრთხოებისთვის

  • ღვედი უსაფრთხოებისთვის : 16:00 მოამბე
    ღვედი უსაფრთხოებისთვის : 16:00 მოამბე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.