აქცია საპატრულო პოლიციაში

  • აქცია საპატრულო პოლიციაში
    აქცია საპატრულო პოლიციაში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.