ბიზნესკურიერი – "იმგზავრე ღვედით"

  • იმგზავრე ღვედით!
    იმგზავრე ღვედით!
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.