სიუჟეტი საგზაო უსაფრთხოების თემაზე

  • სიუჟეტი საგზაო უსაფრთხოების თემაზე
    სიუჟეტი საგზაო უსაფრთხოების თემაზე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.