საგზაო უსაფრთხოების აქცია მე-60 სკოლაში

  • საგზაო უსაფრთხოების აქცია მე-60 სკოლაში
    საგზაო უსაფრთხოების აქცია მე-60 სკოლაში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.