,,გავხადოთ გზები უსაფრთხო”

  • მზე-,,გავხადოთ გზები უსაფრთხო”
    მზე-,,გავხადოთ გზები უსაფრთხო”
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.