სასკოლო პროექტის პრეზენტაცია

  • იმედი-სასკოლო პროექტის პრეზენტაცია
    იმედი-სასკოლო პროექტის პრეზენტაცია
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.