ირაკლი გედენიძის გამოფენა "შეიკარი ღვედი"

  • ირაკლი გედენიძის გამოფენა
    ირაკლი გედენიძის გამოფენა "შეიკარი ღვედი"
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.