პრეზენტაცია ამერიკულ აკადემიაში

  • პრეზენტაცია ამერიკულ აკადემიაში
    პრეზენტაცია ამერიკულ აკადემიაში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.