საგზაო უსაფრთხოების გლობალური კვირეული

  • საგზაო უსაფრთხოების გლობალური კვირეული
    საგზაო უსაფრთხოების გლობალური კვირეული
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.