საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში, უკვე დაიწყო

  • რუსთავი 2 - საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში, უკვე დაიწყო
    რუსთავი 2 - საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში, უკვე დაიწყო
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.