მიხეილ სააკაშვილი უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას გამოეხმაურა

  • მიხეილ სააკაშვილი უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას გამოეხმაურა
    მიხეილ სააკაშვილი უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას გამოეხმაურა
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.