მიხეილ სააკაშვილი უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას გამოეხმაურა

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.