კლიპი მომზადებულია ფონდ ”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების” მიერ.

  • კლიპი მომზადებულია ფონდ ”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების” მიერ.
    კლიპი მომზადებულია ფონდ ”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების” მიერ.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.