აქცია პოლიციის აკადემიაში

  • აქცია პოლიციის აკადემიაში
    აქცია პოლიციის აკადემიაში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.