საგზაო უსაფრთხოების დღე

  • საგზაო უსაფრთხოების დღე
    საგზაო უსაფრთხოების დღე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.