კვლევები

ფეხით მოსიარულეების კვლევა
სექტემბერი 19, 2011 ფეხით მოსიარულეების კვლევა
ფეხით მოსიარულეების კვლევა
რაოდენობრივი კვლევის ანალიტიკური ანგარიში
ივლისი 2011
ვრცლად
ფეხით მოსიარულეების კვლევა
სექტემბერი 19, 2011 ფეხით მოსიარულეების კვლევა
ფეხით მოსიარულეების კვლევა
თვისებრივი კვლევის ანგარიში
ივლისი 2011
ვრცლად
ფეხით მოსიარულეების კვლევა
სექტემბერი 19, 2011 ფეხით მოსიარულეების კვლევა
ფეხით მოსიარულეების კვლევა
დანართი #1-რაოდენობრივი კვლევის შედეგები
ივლისი 2011
ვრცლად
უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების პრაქტიკა
დეკემბერი 31, 2010 უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების პრაქტიკა
უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების პრაქტიკა
რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში
დეკემბერი, 2010
ვრცლად
1 2 3 > >>
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.