"მეგობრული გზების" პრეზენტაცია GDS-ზე

  • პრეზენტაცია GDS-ზე
    პრეზენტაცია GDS-ზე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.