"მეგობრული გზების" პრეზენტაცია რუსთავში

  • პრეზენტაცია რუსთავში
    პრეზენტაცია რუსთავში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.