"მეგობრული გზების" პრეზენტაცია თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტში

  • პრეზენტაცია თავისუფალ უნივერსიტეტში
    პრეზენტაცია თავისუფალ უნივერსიტეტში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.