გადაცემა პატრულის რეპორტაჟი

  • გადაცემა პატრულის რეპორტაჟი
    გადაცემა პატრულის რეპორტაჟი
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.