ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" stv.ge-ს პირდაპირ ეთერში

  • STV
    STV
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.