საგზაო უსაფრთხოების მოედნების გახსნა

  • რუსთავი 2
    რუსთავი 2
  • პირველი არხი
    პირველი არხი
  • რეალ TV
    რეალ TV
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.