საგზაო უსაფრთხოების კვირეული და მსვლელობა ლაგოდეხში

  • მსვლელობა ლაგოდეხში
    მსვლელობა ლაგოდეხში
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.