მეგობრული გზების პრეზენტაცია ზუგდიდში

  • ოდიში TV
    ოდიში TV
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.