მეგობრული გზების პრეზენტაცია გორში

  • თრიალეთი TV
    თრიალეთი TV
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.