მეგობრული გზების პრეზენტაცია ბათუმში

  • TV25
    TV25
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.