კურიერი: ახალი საგანი სკოლებში - საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

  • კურიერი: ახალი საგანი სკოლებში - საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება
    კურიერი: ახალი საგანი სკოლებში - საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.