ერთად გადავარჩინოთ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე

  • ერთად გადავარჩინოთ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე
    ერთად გადავარჩინოთ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.