გაეროს მეორე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული და მსვლელობა ბათუმში

  • მსვლელობა ბათუმში - აჭარის ტელევიზია
    მსვლელობა ბათუმში - აჭარის ტელევიზია
  • მსვლელობა ბათუმში - TV25
    მსვლელობა ბათუმში - TV25
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.