გადაცემა „ავტოპილოტში“ საგზაო უსაფრთხოების თემა გაშუქდა

  • "ავტოპილოტი"
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.