საგზაო უსაფრთხოების აქცია თბილისის მე-60 საჯარო სკოლაში

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.