"მეგობრული გზების" კამპანია ბათუმის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში

 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.