ახალშობილ ბავშვებს ავტომობილში დამჭერი სპეციალური სავარძლები გადაეცათ

 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.