ახალი სარეკლამო რგოლი - აირჩიე უსაფრთხო გადასასვლელი

ფონდმა ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ შექმნა მორიგი სარეკლამო რგოლი, რომლის მთავარი გზავნილი არის ფეხითმოსიარულეთა მიმართ - აირჩიე უსაფრთხო გადასასვლელი. სარეკლამო რგოლი სოციალური რეკლამის სტატუსით დატრიალდება საქართველოში არსებული სხვადასხვა სატელევიზიო არხების საშუალებით.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.